Klatring er ikke lenger en ekstremsport for de få, men en aktivitet for folk i alle aldre på både innevegger og utendørsklipper over hele landet. 

Like fullt er det fortsatt en risikosport, der ulykker og farlige situasjoner oppstår med jevne mellomrom. Gode kunnskaper, ferdigheter og vurderinger gjør klatringen relativt trygg – men det er lettere sagt enn gjort: Både nybegynnere og mer erfarne klatrere kan ha kunnskapshull uten å være klar over det. Og risikovurdering er vanskelig, fordi man ofte mangler et realistisk bilde av hva som kan gå galt og hvorfor.

Sikker klatring er den første boka fullstendig viet til å løse begge disse problemene. Den inneholder lærdom fra over 1000 ulykkeshendelser, og gir deg bedre oversikt over faremomentene ved alt fra inneklatring til fjell- og isklatring. Boka tilbyr blant annet praktiske tips, viktige forholdsregler og nyttig innsikt i mekanismene bak menneskelig svikt. Den passer for alle som er interessert i klatring - uansett erfarings- og ferdighetsnivå.

Boka er i salg nå! BESTILL BOKEN SIKKER KLATRING - Fraktfritt og best pris på friflytbestill.no!

Sikker klatring omfatter buldring, inneklatring, fjellklatring, sportsklatring, tradklatring, isklatring og mer! Den har egne kapitler om familieklatring og et eget om redning og førstehjelp.

Forfatteren drar gjerne ut på foredrag for å fortelle mer om boka. Her er en artikkel fra foredragsturnéen før jul 2019.

Kunne du tenke deg et foredrag eller boksignering med forfatteren? Ta kontakt på forlag@friflyt.no

Les mer nedenfor om hva du finner i boka!