Sikker klatring er oversiktlig og lettlest, og tar for seg alt som kreves for å klatre på en sikker og trygg måte. Boka bygger på en gjennomgang av registrerte ulykkeshendelser i Norge siste tjue år, og presenterer unik innsikt i hva som ligger bak de typiske klatreulykkene.

Forfatteren har gjennomgått over 1000 forskjellige ulykker registrert i ulykkesregisteret til norsk klatreforbund. Basert på dette gir han en mengde grundige råd, går igjennom erfaringene han og andre har erhvervet seg, og skriver sindig om hva du bør tenke på innenfor hver disiplin. Alle klatreformer er omfattet! Derfor gir denne boken et utmerket grunnlag for deg å bygge videre 

De første seks kapitlene av boka gir deg verktøy til å kunne vurdere risiko bedre, og lettere forstå årsakene til at farlige situasjoner oppstår. Boka skiller tydelig mellom vanlige uhell og mer alvorlige hendelser, som kan føre til dødsulykker. Menneskelige faktorer er et sentralt tema, og vi får blant annet en innføring i psykologien bak menneskelig svikt. Kapitlene i denne delen av boka gir blant annet svar på følgende spørsmål:

 • Kapittel 2: Hvordan vurderer og håndterer vi risiko?

 • Kapittel 3: Hva er mekanismene bak menneskelig svikt?

 • Kapittel 4: Hvorfor får noen fall uheldige konsekvenser?

 • Kapittel 5: Hvilken rolle spiller utstyret for sikkerheten?

 • Kapittel 6: Hvilke forholdsregler er de aller viktigste?

De påfølgende kapitlene tar for seg hva som kreves for å klatre trygt innen hver av de vanligste formene for klatring. Der får vi presentert et oversiktlig bilde av de viktigste faremomentene, sammen med en rekke essensielle forholdsregler og praktiske tips. For eksempel er sikringsulykker innendørs og rappellulykker utendørs viet stor plass. Klatregrenene som er med, er følgende

 • Kapittel 7: Buldring

 • Kapittel 8: Inneklatring

 • Kapittel 9: Sportsklatring

 • Kapittel 10: Tradklatring

 • Kapittel 11: Fjellklatring

 • Kapittel 12: Is- og vinterklatring

Boka avsluttes med et kapittel om førstehjelp og redning, samt ett om hvordan familier, barn og gravide kan klatre sikkert.