Det store flertallet som driver med klatring vet en hel del om hva som skal til for å klatre sikkert. En del har gått på kurs. Andre har årelang erfaring. Og alle er klar over at klatring kan være farlig. Når ulykker til tross for dette stadig vekk skjer, kan det bety at vi bør gjøre enda mer for å forebygge.

To av de viktigste faktorene som skaper ulykker er manglende kunnskap og menneskelig svikt. Uansett hvordan vi har lært å klatre, er det en god sjanse for at det er viktige ting vi ikke har fått med oss. Kursoppleggene varierer en del, og det samme gjør kompetansen til instruktørene. De som er opplært av erfarne klatrevenner har kanskje enda mer varierende kunnskaper. 

Og menneskelig svikt er vi alle – enten vi er rutinerte klatrere eller nybegynnere – utsatt for fra tid til annen. Vi kan glemme oss eller kløne, og noen ganger vurderer vi feil fordi vi ikke har lagt nok vekt på viktige momenter. Skjer dette på feil tid eller sted, kan det få alvorlige konsekvenser.

Boka Sikker klatring prøver å angripe begge disse problemene. Den gjør deg oppmerksom på det du måtte ha av hull i kunnskapene dine, og den gir innsikt i mekanismene bak menneskelig svikt. Det er lettere få bukt med feil og feilvurderinger dersom vi vet mer om hvordan feilene oppstår. Og ikke minst gir boka forslag til gode rutiner og vaner, som kan forhindre at ulykker oppstår selv om vi skulle ha gjort en feil.